VANLIGA FRÅGOR - FAQ.

faq

Apps

formera viewer

Hur sätter jag på och stänger av larmfunktionen?

Starta FormeraViewer. Klicka på "About" och välj "General" menyn.

Då visas inställningar för att sätta på eller stänga av larmfunktionen.

[Läs mer...]

Var hittar jag kamera appen?

Sök upp FormeraViewer i AppStore eller GooglePlay.

Du hittar också APPEN via nedan länk...

[Läs mer...]

Vägguttag

formera socket

Hur kommer jag åt webbgränssnittet.

Din enhet har en inbyggd webb där du kan ställa in både enkla men även även avancerade inställningar.

I fabriksinställning är den inställd på automatiskt få ett IP nummer från din router där du ser IP-numret.

Med ipnr/index.htm kommer du direkt till webbportalen, exempelvis http://10.0.0.66/index.htm

[Läs mer...]

Hur ansluter jag uttaget till mitt nätverk.

Anslut dator eller mobiltelefon till vägguttagets AP. När dator/mobil är ansluten gå till nätverksinställningar.

Hitta det nätverk du vill ansluta till i listan. Ange lösenord och tryck på "Update".

[Läs mer...]

Hur använder jag uttaget som en termostat.

Vissa modeller av vägguttagen har stöd för att koppla in sensorer.

Sätt temperatur senor i sensorkontakten. Aktivera sensorer i "Settings" menyn. Gå till "Automation" menyn och välj termostatfunktion och temperatur.

[Läs mer...]

Touch Switch

faq-touch

Hur kommer jag åt webbgränssnittet?

Din TouchSwitch har en inbyggd webb där du kan ställa in en del enkla men även avancerade inställningar.

I fabriksinställning är den inställd på automatiskt få ett IP nummer från din router där du ser IP-numret.

Med ipnr/index.htm kommer du direkt till webbportalen, exempelvis 192.168.1.56/index.htm

[Läs mer...]

Hur gör jag reset på väggströmbrytaren?

Håll inne vänster kan knapp i 10 sekunder.

Då hamnar din väggströmbrytare i AP-mode.

Anslut återigen till ditt hemmanätverk.

[Läs mer...]

Hur ansluter jag väggströmbrytaren till mitt nätverk utan APPEN?

Anslut telefon eller dator till enhetens AP i nätverksinställningar. Den heter Formeraxxxxxx.

Väl ansluten så surfar du till 192.168.4.1/index.htm.

Gå till nätverksmenyn och välj önskat nätverk.

[Läs mer...]

Kameror

faq-cam

Hur kan jag vrida kameran via APPEN.

I FormeraViewer så startar du din PTZ(PanTiltZoom) kamera. Klicka på molnet med pilarna och PTZ funktionen öppnas.

Väl i menyn så styr du kamera med pilarna..

[Läs mer...]

Jag har glömt lösenordet till min kamera.

Om du har glömt lösenordet till din kamera så kan du återställa kameran till fabriksinställningarna.

Hitta reset knappen på din kamera och håll den intryckt i 10 sekunder.

Därefter ansluter du kameran enligt instruktionerna.

[Läs mer...]

Hur sätter jag på och stänger av larmfunktionen?

I FormeraViewer klicka på "About" på första sidan och välj "Generell" menyn. Välj de kameror som du vill aktivera/inaktivera larmet på.

[Läs mer...]

Tips & Tricks

faq-tips

Jag har svårt att ansluta till kameran.

Har du kontrollerat ditt nätverk och vet att kameran är ansluten och ändå har svårt att starta kameran i ios appen kan du testa att helt stänga ner Formera Viewer och där efter starta den igen.

Tryck på hemknappen snabbt 2 gånger i följd. Då öppna alla dina aktiva appar. Dra fingret öppet över FormeraViewer för att stänga ner den helt.

Sedan testa att starta om FormeraViewer.

Finns det förlängningskablar till kamerorna?

Ja, det finns. Men det rekommenderas att inte förlänga mer än 2 m.

Du köper förlängningskabel i shoppen.

[Läs mer...]

Kontakt

Website:

Webshop: http://shop.formera.net

email: salesatformera.net

Sociala Media

Adress

Formera Net AB
Fässbergsgatan 61F
S-43169 Mölndal
Sweden
Phone: +46 70-220 3656