FAQ - Hur hanterar jag larmet i FormeraViewer och kameran.

FormeraViewer

Hur sätter jag på och stänger av larmfunktionen?.

Starta FormeraViewer. Klicka på "About" och och sedan på "Generell" menyn. Neden bild skall visas i APPEN. Välj de kameror som du vill aktivera/inaktivera larmet på.

FormeraViewer

Hur justerar jag inställningarna för rörelselarmet

Starta FormeraViewer och den kamera som du vill ändra inställningar på. Klicka på kugghjulet högst upp. Se nedan bild. Välj "Alert" menyn.

Där kan du välja mellan att sätta larm via schema, känslighetsnivå och eller trigger intervall.

FormeraViewer FormeraViewer FormeraViewer

Hur justerar jag inställningarna för ljudlarmet och IO-inställningar

Starta FormeraViewer. Aktivera den kamera som du vill ändra inställningar på. Klicka på kugghjulet högst upp. Se nedan bild. Klicka på "Alert" menyn. Sedan på "Sound detection eller IO detection."

Där kan du välja mellan att sätta larm via schema, känslighetsnivå och eller trigger intervall. Testa dig fram till vilken känslighetsnivå som är lämplig för dig.

Kameran går också att kopplas via IO för externt larm. Se manualen för detta.

FormeraViewer FormeraViewer FormeraViewer

Kontakt

Website:

Webshop: http://shop.formera.net

email: salesatformera.net

Sociala Media

Adress

Formera Net AB
Fässbergsgatan 61F
S-43169 Mölndal
Sweden
Phone: +46 70-220 3656